Hinnasto  |  Ohje
Palaute  | 
ETLAn tietokanta Päävalikkoon
 

Login
Username:
Password:
Suomi
English
Tutumiskäyttöä varten voit laittaa username:ksi nobody ja jättää password tyhjäksi. nobody käyttäjä ei pysty tekemään tietokantahakuja, vain selailemaan valikoita.
Jos organisaatiosi on tehnyt käyttösopimuksen domain -nimen mukaan (autentikointi tapahtuu domain nimen/ip-osoitteen avulla), jätä username ja password kentät tyhjiksi.

Ilmoitustaulu
28.11.2017 Väestönmuutostilastojen (kk ja nv) tämän vuoden tiedoissa on virheitä, joiden vuoksi tiedot on poistettu tietokannoista. Väestön ennakkotilastosta ei tuoteta enää vuonna 2017 uusia julkistuksia. Tilaston vuotta 2017 koskevat korjatut luvut julkistetaan myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tilastokeskus siirtyi vuoden 2017 alussa vastaanottamaan uudenmuotoista väestönmuutosaineistoa, mikä edellytti merkittäviä muutoksia tietojen käsittelyyn.
20.12.2016 Työvoimahallinnon neljännesvuositietoja (taulu TYEMPQ) ei enää päivitetä. Taulun sisältö (Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan) saatavissa nyt kuukausitietoina hieman laajemmalla luokittelulla taulussa TYEMP2.
20.2.2016 Kuluttajahintaindeksin perusvuosi on vaihtunut ja on nyt 2015=100. Aiemmasta tiedosta poiketen 2010-kantaisia samoin kuin muita vanhempia indeksejä päivitetään kuten ennenkin. Uusille indekseille on perustettu taulu KHI15.
16.2.2016 Rakennuskustannusindeksin uusi perusvuosi on 2015=100. Myös vanhempia indeksejä päivitetään. Remontti- ja maatalousrakennusindeksejä ei enää julkaista.
5.6.2015 Rakennus- ja asuntotuotantotilastoja ryhdytty jälleen julkaisemaan (tuorein päivitys heinäkuussa). Päivitettäviä tauluja tietokannassa on kaksi: rakennus- ja asuntotuotanto kuukausittain (TALOUUDKK) ja uudisrakentamisen volyymi-indeksit kuukausittain (2010=100, TALOUV10).
5.6.2015 Eilen julkistettua kansantalouden neljännesvuositilinpitoa on (ulkomaat-sektorin osalta) korjattu. Korjaus on päivitetty tietokantaan.
10.3.2015 Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin on tullut joitakin muutoksia. Toimialoja 29, 291, 292, 293 ja 30 ei jatkossa enää julkaista. Toimialat 29 moottoriajoneuvojen valmistus ja 30 muiden kulkuneuvojen valmistus julkistetaan tammikuusta 2015 alkaen yhdessä toimialalla kulkuneuvojen valmistus 29-30. Lisätietoja mm. painorakenteen ja kausitasoituksen muutoksista löytyy Tilastokeskuksen nettisvuilta.
5.2.2015 Tilastokeskus keskeyttää rakennus- ja asuntotuotantotilastojen julkaisemisen toistaiseksi. Tilastoja ei voi tuottaa eikä julkaista, koska Väestörekisterikeskus (VRK) ei pysty toimittamaan tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja. Tilasto palautetaan tuotantoon heti, kun voidaan varmistua julkaistavien tietojen laadusta.
19.12.2014 Tilastokeskuksen talonrakennustilastoja on uudistettu. Taulujen TALOUUD (uudisrakentaminen neljännesvuosittain) ja TALOKK (myönnetyt rakennusluvat kuukausittain) päivitys on lopetettu. Ne korvaa taulu TALOUUDKK (rakennus- ja asuntotuotanto kuukausittain).
18.9.2014 Nyt ETLAn tietokannasta on mahdollisuus hakea tiedot uusimmassa Excel 2007 (XML) formaatissa. Myös vanha Excel 97-2003 (BIFF) formaatti on edelleen käytettävissä vakiohauissa (--as_xlsx ja --as_xls). Mikäli haluat edelleen käyttää vanhempaa Excel tiedostomuotoa Pelkistetyssä haussa tai Monipuolisessa haussa niin ota yhteyttä etladb24@etla.fi.
10.9.2014 Kansantalouden tilinpitoon on lisätty sarjoja, jotka olivat jääneet kesän päivityksestä pois.Lisäykset koskevat lähinnä toimialoittaisia tauluja. Mitään varsinaisia korjauksia ei ole tehty.
11.8.2014 Nordean tuottaman valtionobligaatioindeksin julkaiseminen päättyi 8.8.2014.
11.8.2014 Kansantalouden tilinpidon pääaggregaatit-osaan (huoltotase ym.) on tullut joitakin korjauksia.
23.7.2014 Kansantalouden tilinpito ja neljännestilinpito ovat uudistuneet. Perusvuosi on kummallakin 2010. Vuositilinpidosta on perustamatta uudelleen pääomakannat.
22.7.2014 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa on tapahtunut luokitusmuutos. Tiedot ovat kesäkuusta alkaen ISCO-pohjaisia entisen pohjoismaisen ammattiluokituksen sijasta.
11.7.2014 Maksutasetilasto on siirtynyt Tilastokeskuksen julkaistavaksi. Kuukausitaulujen nimet ovat SPMATA, SPVATA ja SPRATA. Neljännesvuosittaisia tietoja tilastosta on luvassa syksyllä.
7.11.2013 EU-komission ennusteet Suomen huoltotase-erille on lisätty tietokantaan. Taulun nimi on EUFORE ja se löytyy alavalikosta Muiden laitosten ennusteet.
15.5.2013 Viennin ja tuonnin yksikköarvo- ja volyymi-indeksien perusvuosi on nyt 2010=100. Vanhoja tauluja ei enää päivitetä.
15.4.2013 Teollisuuden, rakentamisen ja muiden palvelujen liikevaihtokuvaajien perusvuosi on nyt 2010=100. Vanhoja tauluja ei enää päivitetä.
10.4.2013 Teollisuuden uudet tilaukset -taulun perusvuosi on vaihtunut ja on nyt 2010=100. Kotimaa/vienti -erittelyä ei enää julkaista.
14.3.2013 Palkkasummakuvaajien sekä kaupan liikevaihtokuvaajan perusvuosi on vaihtunut, uusi perusvuosi 2010=100. Vanhoja tauluja ei enää päivitetä.
8.3.2013 Teollisuustuotannon volyymi-indeksien perusvuosi on vaihtunut ja on nyt 2010=100. Vanhoja tauluja ei enää päivitetä. Teollisuuden uudet tilaukset -taulun perusvuosi vaihtuu seuraavassa päivityksessä eli 10.4.
1.11.2012 Kansantalouden neljännesvuositilinpitoa on täydennetty sektoreittaisella tarkastelulla. Sarjoja on hiukan vähemmän kuin vastaavissa vuositilinpidon tauluissa.
23.10.2012 Ansiotasoindeksi on päivitetty uudella perusvuodella 2010=100. Vanhemmista indekseistä 2000-kantaisten indeksien päivitys on lopetettu, 2005- ja 1995-kantaisia indeksejä päivitetään edelleen.
12.7.2012 Kansantalouden tilinpidon investointi- ja pääomakantatauluissa erä koneet, laitteet ja kuljetusvälineet on jaettu kahteen eri tauluun: kuljetusvälineet sekä muut koneet ja laitteet.
18.5.2012 Kaupan liikevaihtokuvaajaa on korjattu optisen alan vähittäiskaupan alkuperäisten myyntitietojen osalta.
26.4.2012 ETLAn alue-ennusteet / aluetietokanta
ETLAn alue-ennusteet ovat vapaasti saatavissa Toimiala Online .tietokannasta: . Kirjauduttaessa käyttäjätunnus: aluekehitys ja salasana: tilastot. ETLAn alue-ennusteet: Tilastokanta / Ennusteet / ETLAn alue-ennuste / Alueelliset ennusteet ja Toimialaennusteet.
Aluetietokantaa ei päivitetä enää ETLAssa
14.3.2012 Kansantalouden tilinpidon sektoreittaista osuutta on laajennettu. Taulut ovat samat kuin ennen, mutta sarjojen määrä on kasvanut.
1.3.2012 Tuottajahintaindeksien uudet sarjat (perusvuosi 2010=100) ovat nyt tietokannassa. Tukkuhintaindeksi on korvattu verollisella kotimarkkinoiden perushintaindeksillä. 1949 = 100 sarjat päivittyvät edelleen ja 2005=100 päivittyy osittain (2000=100 päivitys on lopetettu).
25.11.2011 Asuntojen hintaindeksistä on nyt saatavilla myös kuukausittaisia tietoja, joiden perusvuosi on 2010=100. Neljännesvuositietojen perusvuosi on edelleen 2005=100.
12.4.2011 Rakennuskustannusindeksin uusi perusvuosi on 2010=100. Korjausrakentamisen indeksejä 2000=100 ei enää ketjuteta. Muilta osin vanhempia indeksejä päivitetään edelleen.
18.2.2011 Kuluttajahintaindeksien perusvuosi on vaihtunut, uusi perusvuosi 2010=100. 2005- ja 2000-kantaisia indeksejä päivitetään edelleen pääryhmittäin. Kulutushyödykkeiden keskihinnat-tauluun on lisätty muutamia hyödykkeitä ja sarjojen nimissä juokseva numerointi on muuttunut.
1.2.2011 HWWI-indeksien perusvuosi on muuttunut, uusi perusvuosi 2010=100.
10.8.2010 Kansantalouden neljännesvuositilinpitoa on jälleen korjattu. Korjaus koskee huoltotase- ja kansantulotauluja.
5.8.2010 EK:n suhdannebarometritaulut kaikki uusittu TOL 2008 mukaisiksi sekä palvelutoimialat lisätty
16.6.2010 Kansantalouden neljännesvuositilinpitoa on korjattu kahteen otteeseen 9.6. päivityksen jälkeen.
28.5.2010 Ansiotasoindeksit ovat siirtyneet uuteen toimialaluokitukseen. Saatavilla ovat sekä ansiotasoindeksit että säännöllisen ansion indeksit TOL2008-luokituksen mukaan. 2000- ja 1995-kantaiset indeksit päivitetään edelleen TOL2002-luokituksen mukaan. Joistakin vanhemmista hintaindekseistä päivitys on lopetettu.
15.3.2010 Kuluttajahinnoista on hintaindeksien ohella saatavissa myös kulutushyödykkeiden keskihinnat. Joistakin vanhemmista hintaindekseistä päivitys on lopetettu.
4.3.2010 Tullin ulkomaankauppatilastot toimittaa meille nykyään Tilastokeskus, paitsi yksikköarvo- ja volyymi-indeksejä. Viennin ja tuonnin tuoteluokittelu on tarkentunut, ja korjattu historia saatavilla kuukausittain.
8.1.2010 Tuotannon suhdannekuvaaja on siirtynyt TOL2008-toimialaluokitukseen.
26.5.2009 Työvoimatilaston tietoja työllisistä, palkansaajista ja tehdyistä
työtunneista TOL2002-luokituksen mukaan ei enää päivitetä. Tästä lähtien
päivitetään vain TOL2008:n mukaiset tiedot.
15.4.2009 Toimialojen liikevaihtokuvaajat ovat siirtyneet TOL2008-toimiala-
luokitukseen ja indeksien perusvuosi 2005=100. Vanhoja tauluja ei enää päivitetä.
3.4.2009 Tullihallituksen tuoteluokittaiset vienti- ja tuontisarjat ovat siirtyneet uuteen CPA2008-luokitukseen. Sarjat ovat saatavilla vain vuoden 2008 alusta.
20.3.2009 Toimialojen palkkasummakuvaajat ovat siirtyneet TOL2008-toimiala- luokitukseen ja indeksien perusvuosi 2005=100. Vanhoja tauluja ei enää
päivitetä.
13.3.2009 Kaupan tilastot ovat siirtyneet TOL2008-toimialaluokitukseen ja
perusvuosi 2005=100.
Konkurssit julkaistaan myös uudella toimialaluokituksella.
Teollisuustuotanto-osaan on tullut uusi taulu, teollisuuden uudet tilaukset.
10.3.2009 Teollisuustuotannon volyymi-indeksit on päivitetty. Erona
entiseen on uusi TOL2008-luokitus ja perusvuosi 2005=100. Taulujen nimet
ovat vaihtuneet. Data alkaa vuodesta 2000. Toimialat ovat 2-numerotasolla.
Toimialajako tarkentuu mahdollisesti myöhemmin ja ainakin päätoimialoilta
dataa saadaan toivottavasti vuodesta 1995 lähtien.
Vanhoja tauluja ei enää päivitetä.
3.3.2009 Tilastokeskus on siirtymässä uuteen TOL2008-toimialaluokitukseen
vuoden 2009 alusta lähtien sitä mukaa kun toimialaluokitusta käyttävät
tilastot ilmestyvät. Viimeiseksi uuteen luokitukseen siirtyy kansantalouden
tilinpito vuonna 2011. Luokituksesta saa tarkempaa tietoa esim. Tilasto-
keskuksen nettisivuilta. Katso siirtymäaikataulu tästä.
Samaan aikaan Tilastokeskus uusii aikasarjatietokantaansa. Uudistus on
lähinnä tekninen, mutta samalla sarjojen määrä tietokannassamme joiltain
osin lisääntyy huomattavasti.
Työmarkkinat-tilasto kuukausittain on nyt siinä laajuudessa kuin se
tulee vastaisuudessa olemaan. Työntekijöiden ja palkansaajien lukumäärät ja
työtunnit on saatavissa myös TOL2008-luokituksella. Neljännesvuosiaineistoon
tauluja tulee vielä jonkin verran lisää.
Tuottajahintaindeksit ovat siirtyneet TOL2008-luokitukseen. Samalla
perusvuosi on vaihtunut (2005=100). Vanhoja tauluja päivitetään osittain
vuoden 2009 loppuun.
27.2.2009 Teollisuustuotannon volyymi-indeksit julkistetaan vuonna 2009
noin 40 päivän viipeellä eli kunkin kuukauden 10. päivänä tai edellisenä
arkipäivänä. Tammikuun 2009 luvut julkistetaan 10.3. Tällöin siirrytään
myös TOL2008-toimialaluokitukseen.
22.10.2003 Tietokantaliittymä on päivittynyt versioon 2
 • Hakujen tulokset kuvioina (png & eps)
 • Räätälöidyt vakiohaut
 • Useita pienimuotoisia korjauksia
 • Eräajoja helpottava 'BATCH' -mode (kysy lisää atk09Øetla·fi)
 • 08.5.2003 TT:n Suhdannebarometri
  Suhdannebarometrin kysymyksiin on tullut muutoksia.
  Aikaisemmin verrattiin edellisen neljännekseen tai
  seuraavaan neljännekseen.
  Nyt muutos on viimeisen 3 kuukauden aikana tai odotus seuraavan
  3 kuukauden aikana.

  [ Päävalikkoon ]
  [ Hinnasto | ePalvelut | Palaute | Ohje ]